+32(0)16 39 47 28

Search

Deskundigheidsniveaus OOO (NL)

 

Volgens de regelgeving in Nederland bestaan er vier deskundigheidsniveaus:


Basiskennis OOO

Personeel dat in Nederland op een OOO-project actief is, moet gecertificeerd zijn volgens het CS-OOO. Daarin zijn een aantal deskundigheidsniveaus gedefinieerd, waarvoor men een certificaat kan behalen door het afleggen van een examen.

Mensen die werkzaamheden uitvoeren in het OOO-werkgebied, zoals archeologen of kraanmachinisten, moeten verplicht beschikken over het certificaat Basiskennis OOO. Het is ook een erg nuttig certificaat voor personen die beroepshalve regelmatig OOO-werven betreden, zoals veiligheidscoördinatoren of projectleiders, indien ze zich zonder begeleiding op het OOO-werkgebied willen begeven.

Bom-be biedt een opleiding van één dag aan, waarin volgende onderwerpen aan bod komen:

 • basiskennis over explosies en explosieve stoffen;
 • gevaren van OO;
 • hoofdsoorten van OO;
 • wettelijk kader en OOO-projectvoering in Nederland;
 • veiligheidsregels

De leerstof is gestructureerd volgens de eindtermen uit het CS-OOO voor het certificaat Basiskennis OOO. Na de opleiding kan men op de dag zelf ook een kort examen afleggen om het certificaat Basiskennis OOO te behalen. Organisatie van zo’n dag gebeurt op aanvraag, voor groepen van minstens 8 personen. Dit kan ook in-house, zodat bedrijven op één dag hun personeel kunnen opleiden en certificeren.

Interesse? Contacteer ons voor meer informatie over onze concurrentiële prijzen.

Assistent OOO-deskundige

Bom-Be zet regelmatig een cursus met aansluitend examen voor Assistent OOO-deskundigen op de kalender, maar we organiseren ook cursussen (minimaal 3 deelnemers) en/of examens op aanvraag. Een Assistent OOO-deskundige heeft volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • hij/zij voert op aanwijzing van een (Senior) OOO-deskundige taken uit die gericht zijn op het detecteren en benaderen van OO;
 • hij/zij verzorgt de primaire rapportage van de werkzaamheden (dagrapporten, veldwerkregistraties, …);
 • hij/zij draagt verantwoordelijkheden m.b.t. het optimaliseren van de veiligheid op de werkplek.

Bom-Be biedt een opleiding van 7 dagen aan waarin zowel theorie als praktijk aan bod komen. De leerstof is gestructureerd zijn volgens de eindtermen uit het CS-OOO voor het behalen van het certificaat Assistent OOO-deskundige. Er staat ook een didactische uitstap naar een munitiemuseum op het programma. De theoretische leerstof omvat onder andere:

 • explosies en explosieve stoffen;
 • veiligheidsvoorschriften en regelgeving;
 • de hoofdsoorten van munitie;
 • de basisprincipes voor munitieherkenning;
 • de werkingsprincipes van actieve metaaldetectoren en passieve magnetometers;
 • realtime en non-realtime detectie;
 • oppervlakte- en dieptedetectie;
 • basiskennis over overige bodemvreemde stoffen en objecten.

Bij het praktijkonderricht ligt de nadruk op:

 • non-realtime en realtime detectie, onder begeleiding;
 • interpretatie bij realtime detectie;
 • lokaliseren en het veilig en 3-dimensionaal kunnen vaststellen van de ligplaats van gedetecteerde objecten;
 • (veilig kunnen werken tijdens) laagsgewijs ontgraven van gedetecteerde objecten;
 • identificeren en tijdelijk veiligstellen van de situatie.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie over prijzen en mogelijkheden.

OOO-deskundige

De OOO-deskundige houdt zich binnen het opsporingsproces bezig met de detectie, het benaderen en het identificeren van OO, en het tijdelijk veiligstellen van de situatie. De OOO-deskundige wordt in het veld bijgestaan door de Assistent OOO-deskundige en werkt onder verantwoordelijkheid van de Senior OOO-deskundige.

Als vereiste voor certificering als OOO-deskundige geldt dat de kandidaat beschikt over minimaal twee jaar projectervaring als Assistent OOO-deskundige, en (heeft) beschikt over een geldig certificaat. Voor hercertificering geldt dat de kandidaat (heeft) beschikt over een certificaat OOO-deskundige.

De kennisvereisten van de OOO-deskundige worden uitgebreid naar wet- en regelgeving, volledige identificatie en werkingsprincipes van munitie, interpretatie van detectieresultaten, lokaliseren en ontgraven van OO, en tijdelijk veiligstellen van de situatie. 

Bom-Be biedt een 15-daagse opleiding aan waarin zowel theorie als praktijk aan bod komen. De leerstof is gestructureerd zijn volgens de eindtermen uit het CS-OOO voor het behalen van het certificaat OOO-deskundige. Er staat ook een didactische uitstap naar een munitiemuseum op het programma.


Senior OOO-deskundige

De Senior OOO-deskundige is de eindverantwoordelijke bij de uitvoering van OOO-projecten. Als vereiste voor certificering als OOO-deskundige geldt dat de kandidaat beschikt over minimaal drie jaar projectervaring als OOO-deskundige, en (heeft) beschikt over een geldig certificaat. Voor hercertificering geldt dat de kandidaat (heeft) beschikt over een certificaat Senior OOO-deskundige. Voor de overgang van OOO-deskundige naar Senior voorziet Bom-Be een cursus van 5 dagen (theorie + praktijk), waarin de specifieke eindtermen voor de Senior OOO-deskundige van het CS-OOO aan bod komen. Daarbij ligt de nadruk op:

 • wetgeving en procesadministratie;
 • munitie van voor en na WO II;
 • de basis van vernietigen van OO;
 • praktijk van detecteren, interpreteren, benaderen en identificeren.

De eindtermen voor Assistent en OOO-deskundige komen in deze leerstof dus niet aan bod, hoewel ze wel bevraagd worden op het examen. We gaan er immers van uit dat OOO-deskundigen op basis van hun werkervaring over deze parate kennis beschikken, en dit onderdeel van het examen op eigen initiatief kunnen voorbereiden. We geven hierover wel de nodige raad en richtlijnen.