+32(0)16 39 47 28

Search

Over ons

Van toen tot nu

Bom-Be werd in 2010 opgericht door Erwin Van Humbeeck. Na een succesvolle loopbaan als DOVO-ontmijner en -instructeur in binnen- en buitenland slaagde hij erin om een team van ervaren ex-DOVO collega’s en gepassioneerde historici samen te brengen. In de beginjaren was het al een uitdaging op zich om klanten in België te overtuigen van het nut van een historisch onderzoek of een opsporingsproject. Overheden, nutsbedrijven en grote aannemers waren nog niet vertrouwd met een georganiseerde aanpak van de munitieproblematiek, en ze waren zich niet bewust van de kostenbesparing en de veiligheidsvoordelen.

De volgehouden inspanningen van Bom-Be wierpen uiteindelijk hun vruchten af, en het bedrijf voerde steeds meer en grotere projecten uit. Zo kon Bom-Be in 2011 al aan de slag om het kabeltracé van het windmolenpark op de Thornton-bank naar het vasteland explosievenvrij te maken. Andere grote projecten die volgden waren het explosievenonderzoek van het kabeltracé voor het Norther windmolenpark en het detectieonderzoek van 80 km gasleidingtracé door voormalig oorlogsgebied in de Westhoek.

Bom-Be heeft in het laatste decennium een reputatie van betrouwbaarheid en flexibiliteit opgebouwd bij haar klanten: openbare besturen, openbare vervoersmaatschappijen, aannemers, wegenbouwers, luchthavens, havenbedrijven… Dat is één van de redenen waarom Bom-Be is uitgegroeid tot de marktleider in België op het gebied van explosievenopsporing.

Belgische wetgeving?

Om de belangen van de sector te verdedigen heeft Bom-Be in 2015 samen met andere Belgische opsporingsbedrijven de Vakereniging Opsporing Conventionele en Toxische Explosieven (VOCTEx) opgericht, onder de koepel van Embuild, de vroegere Vlaamse Confederatie Bouw. Een eerste prioriteit is het ontwikkelen van een degelijke wetgeving voor het opsporen van CTE, want die bestaat in België gewoonweg niet. Gezien de hoeveelheden en dichtheid van oorlogsmunitie op het Belgisch grondgebied is het belangrijk dat daar snel iets aan verandert.

Een eerste stap in de goede richting was de Praktische Leidraad voor “Het preventief opsporen en ruimen van niet ontplofte conventionele en toxische explosieven in de ondergrond en de waterbodems”, die in 2017 tot stand kwam na een samenwerking tussen het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Embuild en VOCTEx. Het is een interne richtlijn die de Vlaamse Overheid zichzelf oplegt bij de uitvoering van openbare werken, en die ook is opgenomen in de standaardbestekken. Ook andere opdrachtgevers gebruiken deze leidraad nu om het munitieprobleem aan te pakken en uit te besteden.

Kuifje in Nederland

Sinds 2006 heeft Nederland – in tegenstelling tot België – een regelgeving voor de sector van de explosievenopsporing. Opsporingsbedrijven moeten voldoen aan een hele reeks vereisten, en de opsporingsexperts moeten slagen voor deskundigheidsexamens. Bom-Be liet zich van bij de opstart auditeren voor deze regelgeving en is dus gecertificeerd om in Nederland projecten uit te voeren.

In 2012 richtte Bom-Be een examenbureau op om deskundigheidsexamens volgens de Nederlandse regelgeving te organiseren . Het werd na oprichting ook meteen gecertificeerd. Er kwam ook een opleidingscentrum bij, en vele deskundigen – logischerwijs vooral uit Nederland – behaalden bij Bom-Be hun persoonlijke deskundigheidscertificaat.

Sinds 2021 is er echter een nieuwe versie van de regelgeving van kracht die aan één enkel examenbureau het monopolie verleent. Daarnaast betekent de nieuwe versie op vele punten een achteruitgang qua veiligheid, en legt ze de belangenvermenging tussen verschillende actoren in de Nederlandse sector bloot. Daarom heeft Bom-Be ook in Nederland samen met andere bedrijven een sectorvereniging opgericht. Explosieven Veilig Nederland (EVN) heeft als doel de scheefgegroeide situaties in de sector recht te trekken, en om de veiligheidsstandaarden in de regelgeving terug op te krikken.

Bij Bom-Be is alles in veilige handen!